Kräpplagruppen är en ideell och opolitisk förening som arbetar med att utveckla och underhålla natur- och kulturstigen i Rågsveds friområde, Kräppladalen och Norra Magelungens naturområden, samt för att Rågsveds friområde ska bli naturreservat.

Stöd vårt arbete genom att bli medlem i Kräpplagruppen! Sätt in 50 kr på Plusgiro 30 67 40-2 (skriv namn och e-post som meddelande). Familjer betalar 150 kr för medlemskap, föreningar 200 kr. Pengarna används till arrangemang i Rågsveds friområde, tryckning av affischer och flygblad samt inventeringar och undersökningar.

Annonser