Fladdermusvandring 21:a augusti

Varmt välkommen på fladdermusvandring med naturvårdaren Richard Vestin i Rågsveds friområde den 21:a augusti. Samling klockan 20 vid dammarna, ingen avgift, ta med ficklampa.

Annonser

Hurra! Delar av Rågsveds friområde blir naturreservat

Beslutet togs den 28:e maj, läs mer på kommunens hemsida. Nu återstår arbetet med att freda de delar av skogen som inte ingår i reservatet, samt att arbeta för att de värden som gör Rågsveds friområde så speciellt bevaras. Det är tystnaden, känslan av att befinna sig mitt i naturen, nyckelbiotoperna och mycket annat.

ragsved-texter_reservat

Vandringar i Rågsveds friområde i maj

ONSDAG 16 MAJ KL. 18-20

Vi vandrar i det gröna bältet mellan Rågsveds friområde och Hagsätraskogen.

På vägen går vi förbi 6 olika platser där det legat torp.

Samling vid Rågsveds tunnelbanestation.

Tag med fika

Kostnad 20 kronor

TISDAG 22 MAJ KL. 17.30- 20.30

Visning av Rågsveds friområde. Bland annat tittar vi på den magnifika

Skogslindarna på Ekorrnäset.

Detta är ett samarrangemang med Naturskyddsföreningen

Samling vid Rågsveds tunnelbanestation

Medtag fika

Kostnad gratis för Naturskyddsföreningens medlemmar annars 50 kronor

Vandringar våren 2018

Lördag 10 mars kl. 10 vid Rågsveds tunnelbanestation
Vi undersöker de norra delarna av Rågsveds friområde
Ta med fika, bra skor och eventuellt stavar
Kostnad 20 kronor

Lördag 24 mars kl. 10 vid Rågsveds Tunnelbanestation
eller 10.15 vid Snösätra norra koloniområde vid den nya parkeringen där.
Fågelholksuppsättning. Vi har skaffat 10 holkar, men ta gärna med
om ni har egna. Vi skall också ta ner trasiga holkar.
Medtag fika

Lördag 21 april kl. 10 vid Rågsveds tunnelbanestation
Fågelskådning
Tag med kikare om ni har och fika
Kostnad 20 kronor