Vandringar våren 2018

Lördag 10 mars kl. 10 vid Rågsveds tunnelbanestation
Vi undersöker de norra delarna av Rågsveds friområde
Ta med fika, bra skor och eventuellt stavar
Kostnad 20 kronor

Lördag 24 mars kl. 10 vid Rågsveds Tunnelbanestation
eller 10.15 vid Snösätra norra koloniområde vid den nya parkeringen där.
Fågelholksuppsättning. Vi har skaffat 10 holkar, men ta gärna med
om ni har egna. Vi skall också ta ner trasiga holkar.
Medtag fika

Lördag 21 april kl. 10 vid Rågsveds tunnelbanestation
Fågelskådning
Tag med kikare om ni har och fika
Kostnad 20 kronor

Annonser

Vandring på höjderna i Rågsveds friområde

Vi går i de områden som staden föreslår ska bli naturreservat och i de områden med särskilt värdefull natur (nyckelbiotoper) som inte finns med i förslaget.
Vandringen går i kuperad terräng.

TID:
Lördag 20 januari kl 10-12
SAMLING:
Vid Rågsveds T-banestation kl 10:00
KOSTNAD:
20 kronor
Ta med fika!

Rågsvedsvandring

Seminarium 23:e februari i Rågsveds folkets hus

Torsdagen den 23 feb kl. 18.30 till 20.30 bjuder Kräpplagruppen in till seminarium i Nya Rågsveds Folkets hus, Rågsveds C.

Spår efter människans historia i Rågsveds friområde
John Wändesjö, arkeolog på Stockholms stadsmuseum berättar om kulturmiljön, spåren efter människans historia och de inventeringar som gjorts under senare år i Rågsveds friområde.

Landskapets ekologiska historia
Margareta Ihse, professor i ekologisk geografi vid Stockholms universitet berättar om hur landskapets historia påverkar den biologiska mångfalden och hur bildandet av ett naturreservat påverkar förvaltning och långsiktig skötsel

Seminarium2017-02-23.jpg