Tyck till om stadens planer för Hagsätra och Rågsved

Gå in på Stockholms stads hemsida och tyck till om stadens planer för Hagsätra och Rågsved, viktigt att lyfta betydelsen av att göra naturreservat av Rågsveds friområde! Här hittar du enkäten.

Annonser

— Fin fågelvandring

Lördag den 1 maj var vädret strålande och vi hade en lyckad fågelvandring i Rågsveds friområde. Vi såg och framför allt hörde, många olika fågelarter. Vi hade både lövsångare, gransångare och grönsångare. En ormvråk cirklade ovanför våra huvuden och vi fick se ett par stjärtmesar på nära håll. Det är en art som har gynnats av iggenväxningen i Kräppladalen.
Många hade frågor om betet och varför det inte fanns några djur i hagarna.

DSC_0351
Fikapaus på fågel-exkursionen.