Uppdaterad 12 oktober 2014

Här redovisar vi de evenamang, uppvaktningar, brev och aktiviteter som Kräpplagruppen har genomfört i arbetet för naturreservat i Rågsveds friområde.

Vi listar också viktiga datum då politiker eller tjänstemän har tagit beslut eller skrivit tjänsteutlåtande.

Slutligen listar vi de tillfällen då Rågsveds friområde har nämnts i media i form av insändare eller reportage.

Som ni kommer märka är det en lång lista med aktiviteter där man tydligt kan se det lokala engagemanget för Rågsveds friområde. Man kan också se den absurda nivån på engagemang som krävs av medborgare för att påverka politiken i Stockholms stad. I Kräpplagruppens fall har engagemanget och aktiviteterna ändå inte kunnat hindra exploateringen i friområdet.


Datum med beslut och dokument från Stockholm stad är kursiverade.

2009
12 februari 2009
Exploateringsnämnden förlänger arrendetiderna på Snösätragränd med tre år. (Protokoll 2009-02-12)

2010

april 2010
Deltog på Rågsvedsdagen

28 september 2010
Tidig markreservation till NCC (Dnr E2010-513-01204)

28 augusti
Deltog i öppen trädgård Snösätra Norra koloniträdgårdsförening

6 september
Besökte områdesmöte SDN Enskede-Årsta-Vantör

27 oktober 2011
Enskede-Årsta-Vantör SDF remissvar på sambandet Högdalen-Farsta. (Dnr 1.5.3.-597/2011)

2 november 2011
Farsta SDF remissvar på sambandet Högdalen-Farsta. (Dnr 1.5.3-508/2011)

24 november
Skickade brev till NCC boende

24 november 2011
Sista dag för svar på programmet Sambandet Högdalen-Farsta.

25 november 2011
Huddinge kommun remissvar på sambandet Högdalen-Farsta.

19 december
Skickade brev till Per Ankersjö

2011

januari 2011
Skickade brev med frågor till borgarråd Joakim Larsson

11 januari
Deltog i möte med ”Tidig dialog” i samband med programmet Högdalen-Farsta
Arrangerat av Stadsbyggnadskontoret.

13 januari
Brev med frågor till Stadsbyggandskontoret ang programmet Farsta-Högdalen

25 januari 2011
Kräpplagruppen skrev insändare i Mitt i Söderort

19 februari 2011
Tio förslag till förtätning insända till Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret.

12 mars 2011
Kräpplagruppen uppvaktning av miljöborgarrådet Per Ankersjös sekreterare.
Sex personer samt visat en presentation.

14 mars 2011
Kräpplagruppen skrev brev till Joakim Larsson, ordf i Exloateringsnämnden.

16 april 2011
Fågelexkursion

30 april 2011
Fågelexkursion

30 april 2011
Bronsåldersvandring

30 april 2011
Valborgsfirande med bokbord.

7 maj 2011
Deltog i Rågsvedsdagen
Exkursion tillsammans med Naturskyddsföreningen.

28 maj 2011
Växtvandring

20 juni 2011
Guidad tur för tjänstemän

16 juli 2011
Hade namninsamling på familjedag på på Perssons betong.

19 augusti 2011
Debattartikel i Stockholms fria tidning.

28 augusti 2011
Anordnade bussutflykt med guidning av politiker och tjänstemän.

13 september 2011
Anordnade seminarium Rågsveds folkets hus.
Fyra talare bland annat en professor från SLU i Skåne som gjort en värdering av landskapskvaliteterna.

28 september 2011
Skickade brev till Stadsbyggnadsnämndens ledamöter.

3 oktober 2011
Ansökan om nyckelbiotopsinventering inskickad till Skogsstyrelsen.

13 oktober 2011
Samrådshandlingar för program Högdalen-Farsta offentliga.

23 oktober 2011
Namninsamling på Byvägen.

25 oktober 2011
Artikel i SvD

25 oktober
Inslag i P4 Radio Stockholm

31 oktober 2011
Deltog i manifestation på Årstafältet.

6 november 2011
Möte vid dammarna. Anordnat av privatperson i Rågsved.

8 november 2011
Artikel i Mitt i Söderort

8 november 2011
Insändare i Mitt i Söderort

november 2011
Tryckte ett nytt flygblad.

november 2011
Skickade brev till Per Ankersjö om ”Allvarliga fel i planeringen”

10 november 2011
Besökte Enskede-Årsta-Vantörs öppna nämndmöte.

16 november 2011
Brev skickat till Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsnämnd

17 november 2011
Återkopplingsmöte med föreningar efter tidig dialog.
Arrangör: Stadsbyggnadskontoret.

22 november 2011
Uppvaktning hos NCC

23 november 2011
Besökte områdesmötet i Vantör i Rågsveds folkets hus.
DN besökte också mötet.

23 november 2011
Sex personer besökte Stadshuset och Regina Kevius och lämnade över namninsamlingen.

23 november 2011
Kräpplagruppen skickade in remissvar på programmet Högdalen-Farsta.

24 november 2011
Exploateringskontorets remissvar på sambandet Högdalen-Farsta. (Dnr E2011-512-015554-1)

17 december 2011
Ljusmanifestation på Byvägen.

2012

6 mars 2012
Samrådsredogörelse och redoisning av programsamråd för program för sambandet Högdalen-Farsta. (Dnr 2010-060111-30)

måndag 19 mars 2012
Det första lokala visionsmötet

22 mars 2012
Sammanfattning av återkoppling av tidigt dialogmöte.

24 mars 2012
Besök på visionsdag för Bagisskogen.

29 mars 2012
Stadsbyggnadsnämndens möte där man tog beslut om att gå vidare med Program Högdalen-Farsta och påbörja markanvisningsarbetet

april 2012
Reportage i Sveriges Natur om Rågsveds friområde

4 april 2012
Flygbladsutdelning utanför NCCs bolagsstämma

12 april 2012
Besökte Enskede-Årsta-Vantörs öppna nämndmöte

29 april 2012
Blomsterexkursion

7 maj 2012
Det andra lokala visionsmötet.

11 maj 2012
Studiebesök Kyrkhamn-Lövsta blivande naturreservat

12 maj 2012
Rågsvedsdagen

Söndag 27 maj 2012
Fjärilsexkursion

Söndag 27 maj 2012
Visionpromenad för att finna lämpliga byggplatser

Tisdag 29 maj 2012
Möte med NCC

Onsdag 13 juni 2012
Promenad med politiker

Söndag 26 augusti
Öppen trädgård på Snösätra Norra kolonilott med vandring av Kräpplagruppen.

30 september 2012
Kräppladagen

7 oktober 2012
Naturskyddsföreningen har vandring i Rågsveds friområde

24 oktober 2012
Beställt naturinventering av Skogsstyrelsen

28 oktober 2012
Tipspromenad

28 oktober 2012
Skickat brev till byggherrar som är inbjudna till markanvisningstävling

november 2012
Motioner om naturreservat i Huddinge och Stockholm

7 november 2012
Vi skickar brev till Sten Nordin

13 november 2012
Vandring med ledamot från Stockholms Kommunfullmäktige

20 november 2012
Vandring med tjänstemän.

20 november 2012
Artikel i Mitt i – lokaltidningar.

15 december 2012
Ljusmanifestation

november 2012
Debattartikel i lokaltidningar

2013

12 februari 2013
Artikel i Mitt i Söderort

20 februari 2013
Brev nr 4 till Boklok

18 mars 2013
Lokalt visionsmöte med Huddingepolitiker i Rågsveds Folkets hus.

5 april 2013
Guidning för Naturskyddsföreningens vice ordförande.

11 april 2013
Flygbladsutdelning utanför Skanskas bolagsstämma i Berwaldhalen.

15 april 2013
Tredje lokala visionsmötet med inforamtion från bl.a. Länsstyrelsen i Stockholms län.

16 april 2013
Miljöförvaltningen svar på motion om mellankommunalt naturreservat för Rågsveds friområde och Kynäsberget. (Dnr 2012-16795)

21 april 2013
Flygbladsutdelning utanför IKEA.

30 april
Vandring i nyckelbiotoper.

12 maj 2013
Guidad vandring ”I torparnas spår”.

18 maj 2013
Rågsvedsdagen

18-19 maj 2013
Skogsmanifestation av Naturskyddsföreningen på Byvägen.

22 maj 2013
Sökte oannonserat upp miljöborgarråd Per Ankersjö och borgarråd Joakim Larsson på Slussen i samband med evemenanget ”Tack för att du cyklar”.

26 maj 2013
Fågelskdådning

8 juni 2013
Fjärilsvandring

oktober 2013
Besökte boendedialogen i Högdalen.

21 oktober 2013
Startpromemoria för planläggning av delar av Alvsjö 1:1 i stadsdelen Rågsved. (Dnr 2013-09205)

29 oktober 2013
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att gå vidare med Startpromemorian för radhus i Rågsveds friområde.

4 november 2013
Artikel i Mitt i Söderort

14 november 2013
Stadsbyggnadsnämnden tar beslut om att påbörja detaljplane-arbetet med radhus på Snösätragränd och angränsande marker.

11 december 2013
Brev till Stadsbyggnadskontoret med frågor om Start-PM för detaljplan.

18 december 2013
Flygbladsutdelning Rågsveds centrum.

2014

4 april Artikel i ETC Stockholm

15 februari 2014
Seminarium om Rågsveds friområde – ”Skötsel för ökad biologisk mångfald i Rågsveds friområde.”

29 mars 2014 Manifestation på Perssons betong (arrangör Hyresgästföreningen Rågsved)

26 april 2014 Fågelexkursion

29 april 2014 Bronsåldersvandring

30 april 2014 Geologivandring

10 maj 2014 Rågsvedsdagen

10 maj 2014 Fika på Byvägen

17 maj 2014 Stockholmsupproret

24 maj 2014 Blomster- och fjärilsvandring

17 juli 2014 Kvällstur i Kräppla (Arrangör Botaniska sällskpaet i Stockholm)

21 augusti 2014 Vandring med riksledamot

23 augusti 2014 Vandring under Snösätra koloniträdgårdsförenings ”Öppen trädgård”.

26 augusti Insändare i ”Mitt i Söderort”

13 september Flygbladsutdelning i Rågsved och Högdalen

14 september 2014 Kommunalval. Maktskifte i Stockholms stad.

4 oktober 2014 Kräppladagen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s