Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Vi går i de områden som staden föreslår ska bli naturreservat och i de områden med särskilt värdefull natur (nyckelbiotoper) som inte finns med i förslaget.
Vandringen går i kuperad terräng.

TID:
Lördag 20 januari kl 10-12
SAMLING:
Vid Rågsveds T-banestation kl 10:00
KOSTNAD:
20 kronor
Ta med fika!

Rågsvedsvandring

Annonser

Read Full Post »

Kräpplagruppen bjuder in till ljusmanifestation den 17:e december kl. 14-16 vid dammarna i Rågsveds friområde. Vi bjuder på glögg och pepparkakor.

ljusmanifest_plansch.jpg

Read Full Post »

Se hela programmet nedan eller ladda ned som pdf här.

krapplagruppen-host-17

Read Full Post »

Se hela programmet nedan eller ladda ned som pdf här.

varen_2017_2

 

Read Full Post »

Torsdagen den 23 feb kl. 18.30 till 20.30 bjuder Kräpplagruppen in till seminarium i Nya Rågsveds Folkets hus, Rågsveds C.

Spår efter människans historia i Rågsveds friområde
John Wändesjö, arkeolog på Stockholms stadsmuseum berättar om kulturmiljön, spåren efter människans historia och de inventeringar som gjorts under senare år i Rågsveds friområde.

Landskapets ekologiska historia
Margareta Ihse, professor i ekologisk geografi vid Stockholms universitet berättar om hur landskapets historia påverkar den biologiska mångfalden och hur bildandet av ett naturreservat påverkar förvaltning och långsiktig skötsel

Seminarium2017-02-23.jpg

Read Full Post »

Vårt senaste flygblad:

tycktill

Read Full Post »

Gå in på Stockholms stads hemsida och tyck till om stadens planer för Hagsätra och Rågsved, viktigt att lyfta betydelsen av att göra naturreservat av Rågsveds friområde! Här hittar du enkäten.

Read Full Post »

Older Posts »