Seminarium om Rågsveds Naturreservat 30 januari

Kräpplagruppen ordnar ett seminarium om skötseln av Rågsveds naturreservat i Rågsveds Nya Folkets Hus kl. 18.30 till 21.00 den 30:e januari.

Föredragshållare
Finn Cederberg, naturreservatsförvaltare på Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
Helene Petterson, ekolog på Miljöförvaltningen

Det blir en spännande kväll då vi får veta mycket om vad som skall hända i reservatet framöver

Annonser