Den 27:e augusti bjuder Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening in till Öppen trädgård klockan 11-16. Vi medverkar med en vandring på temat “Namnen i Rågsveds friområde*” som börjar klockan 13. Facebook-event för den som vill.

* Masselkärrsvägen, Kräppladiket, Rågsved, Ekorrnäset, Fagergren, Bjursätravägen, Snösätra…

13686737_1168139023228235_7806200291424752993_n

Nedan finner du Kräpplagruppens förslag till gränsdragning för naturreservatet i Rågsveds friområde.

Naturrsservat Rågsveds friområde.JPG

Här är det uppdaterade programmet. En blomstervandring lördagen den 18:e juni har tillkommit. Varmt välkommen!

varen-2016

Lördag den 1 maj var vädret strålande och vi hade en lyckad fågelvandring i Rågsveds friområde. Vi såg och framför allt hörde, många olika fågelarter. Vi hade både lövsångare, gransångare och grönsångare. En ormvråk cirklade ovanför våra huvuden och vi fick se ett par stjärtmesar på nära håll. Det är en art som har gynnats av iggenväxningen i Kräppladalen.
Många hade frågor om betet och varför det inte fanns några djur i hagarna.

DSC_0351
Fikapaus på fågel-exkursionen.

Skärmavbild 2016-04-26 kl. 16.29.39

Nu börjar våren och snart är sommaren kommen till Rågsveds friområde. Ett mycket uppskattat inslag i landskapet är betet med får och kor. Tyvärr verkar detta vara ett avslutat kapitel då Stockholms stad inte läger medel på att bibehålla betet.

Vi har fått en insändare om detta skickat till oss:

 

Varför har vi inga kreatur och får i hagarna här i Rågsveds friområde?

Det är inte riktigt sant, tio får har vi haft under sommmaren 2015 och dessa tio har kämpat hårt för att hålla hagmarkerna i skick. Dom äter så mycket dom orkar men det förslår inte långt. Stockholms stad har iordninställt perfekta hagar med stabila staket och elstängsel, dragit färskvattennät till alla hagar så djuren ska ha friskt vatten att dricka – allt är perfekt, förutom att det saknas flera djur.

För två år sedan hade vi ett tiotal kor med kalvar samt 25-30 får som nätt och jämnt kunde beta av ängsmarken. Förutom det trevliga inslaget med levande slåttermaskiner fick vi på köpet en öppnare hagmark, näst intill gratis. Förra sommaren hade vi inga djur alls i hagarna, vilket satte sina spår i form av att de snabbt växer igen. När jag pratat med folk i området är vi rörande överens om att vi saknar djuren. Det har dessutom varit ett stående mål för alla förskolor i området att besöka och titta på djuren.

Pelle/Snösätra

Skärmavbild 2016-05-01 kl. 22.53.10.png

De saknade fåren. Bilden är från 2015.

Kräpplagruppen arrangerade, för fjärde gången, ett intressant och lyckat seminarium i Rågsveds folkets hus torsdagen den 26 november. Vi hade fått tre olika föredradagshållare som kom till oss, en som pratade om ekosystemtjänster, en pratade om medborgerlig påverkan för biologisk mångfald och en hade en kort genomgång om hur läget ser ut i arbetet med naturreservat i Rågsveds friområde.

Seminarium nummer fyra
Några av åhörarna.

Caroline von Post från Albaeco som samarbetar med Stockholm Resilience center kom och pratade om ekosystemtjänster samt ”planetary boundaries” – planetära gränser.

Ekosystemtjänster
Vad är ekosystemtjänster?

Planetary boundaries
Planetary boundaries.

Ekosysemtjänster i staden
Vad kan ekosystemtjänsterna utföra i staden?

Slutsatsen av föredraget var att Rågsveds friområde bidrar med flera viktiga ekosystemstjänster, den biologiska mångfalden inte minst men också rekreation och tystnad. Det sistnämnda har vi redogjort för här på bloggen tidigare. Kräpplagruppen skrev också ett remissvar till programmet Högdalen-Farsta där vi gick igenom konsekvenser för tystnaden vid en exploatering.
Rekreationen utgörs av både promenadvägarna men också av koloniträdgårdsområdena.

Magnus Fredriksson, naturfotograf, pratade om medborgerlig påverkan för ökad biologisk mångfald i Sätraskogens naturreservat.

Sätraskogens naturreservat karta
Magnus Fredriksson med en karta över Sätraskogens naturreservat

Korskovall
Korskovall, en sällsynt blomma i reservatet.

Förbättrad ängsskötsel
Förbättringar av skötseln som medborgarpåverkan har lett till.

Vi lärde oss att ett naturreservat kan misskötas så att det minskar de ekologiska värdena, men i det här fallet har påtryckningar på Skärholmens stadsdelsförvaltning lagt om skötseln till att följa skötselplanen för reservatet, vilket den inte gjorde tidigare. Det konstaterades också att skötseln av grönytor i allmänhet behöver förbättras i Stockhom.

Sist pratade Anders Tranberg från Stockholms naturskyddsförening om hur det står till i processen för ett naturreservat.

DSC_3177
Var ansvaret ligger just nu.

Checklista innan naturreservat.
Att ta ställning till inför naturreservatsbildningen.

Här såg vi att stadens arbete för naturreservat går mycket långsamt. Idag är det nästan ett och ett halvt år efter valet och ännu kan staden inte presentera en tidsplan för arbetet, även om vi fick reda på att det sker ett arbete och att konsluter är kontrakterade för att arbeta med skötselplanen.
Det är fortsatt viktigt för Kräpplagruppen och andra att ligga på staden, vilket vi har gjort det så länge som Kräpplagruppen har funnits – de senaste trettio åren.

Kräpplagruppen tackar föredragshållare och åhörare och hoppas att detta kan bli ännu ett steg på väg mot förverkligande av ett naturreservat i Rågsveds friområde.