Torsdagen den 23 feb kl. 18.30 till 20.30 bjuder Kräpplagruppen in till seminarium i Nya Rågsveds Folkets hus, Rågsveds C.

Spår efter människans historia i Rågsveds friområde
John Wändesjö, arkeolog på Stockholms stadsmuseum berättar om kulturmiljön, spåren efter människans historia och de inventeringar som gjorts under senare år i Rågsveds friområde.

Landskapets ekologiska historia
Margareta Ihse, professor i ekologisk geografi vid Stockholms universitet berättar om hur landskapets historia påverkar den biologiska mångfalden och hur bildandet av ett naturreservat påverkar förvaltning och långsiktig skötsel

Seminarium2017-02-23.jpg

Vårt senaste flygblad:

tycktill

Gå in på Stockholms stads hemsida och tyck till om stadens planer för Hagsätra och Rågsved, viktigt att lyfta betydelsen av att göra naturreservat av Rågsveds friområde! Här hittar du enkäten.

img_0095

Diskussioner om Rågsveds friområde på Kräppladagen

Varmt välkommen till Kräppladagen den 15:e oktober klockan 13-15 vid Kräppladammarna.

krappladagen

Den 27:e augusti bjuder Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening in till Öppen trädgård klockan 11-16. Vi medverkar med en vandring på temat “Namnen i Rågsveds friområde*” som börjar klockan 13. Facebook-event för den som vill.

* Masselkärrsvägen, Kräppladiket, Rågsved, Ekorrnäset, Fagergren, Bjursätravägen, Snösätra…

13686737_1168139023228235_7806200291424752993_n

Nedan finner du Kräpplagruppens förslag till gränsdragning för naturreservatet i Rågsveds friområde.

Naturrsservat Rågsveds friområde.JPG